Skuteczność

Największe oszczędności paliwa pomierzone na hamowni bądź na pracujących pod stałym obciążeniem silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami to 13 – 14%. Wynik taki można uzyskać, jeśli silnik jest pozbawiony nagaru (nowy silnik lub taki, który pracował wcześniej na Envirox'ie bądź został wcześniej oczyszczony z nagaru przy użyciu środków chemicznych). Jest to maksymalna oszczędność, jaką można uzyskać przy zastosowaniu Envirox'u.

Największe oszczędności paliwa (7 – 12%) uzyskuje się:

  • przy sprawnych wtryskiwaczach,
  • w silnikach bez nagaru w komorze spalania,
  • w pojazdach na dalekich trasach z małą ilością hamowania i przyśpieszania – ruch zbliżony do jednostajnego.

Najmniejsze oszczędności paliwa ( 5 - 7%) uzyskuje się:

  • przy niesprawnych wtryskiwaczach,
  •  w silnikach z dużą ilością nagaru w komorze spalania,
  •  w pojazdach pracujących w ruchu miejskim z dużą ilością hamowania i przyspieszania – ruch niejednostajny.

Silniki z dużym przebiegiem
W silnikach z dużymi przebiegami (z dużą ilością nagaru) wtryskiwacze rozpylają paliwo na tyle źle, że fakt wzbogacenia paliwa o Envirox może przynosić wyniki mniejsze od spodziewanych np. rzędu 3 - 4 % oszczędności. Zaobserwowane zwiększanie się oszczędności paliwa wraz z przejechanymi kilometrami wiąże się z procesem stopniowego czyszczenia komory spalania - wypalania nagaru z wtrysków i gładzi cylindrów. Czas wypalania nagaru można skrócić stosując podwójną dawkę Envirox'u tj. 1:2000.

Nowe silniki
W nowych silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami uzyskuje się natychmiastowe duże oszczędności paliwa i wzrost mocy silnika.

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT