Ekologia

Analiza eko-skuteczności potwierdzona przez koncern BASF.

Sposób przeprowadzenia analizy otrzymał certyfikat oraz identyfikator TÜV.

Analiza eko - skuteczności dla dodatku do oleju napędowego Envirox™.

Eko-skuteczność oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest znacznie wyższa niż dla paliwa bez dodatku przy eksploatacji pojazdów ciężkich. Ogólna wielkość oddziaływania na środowisko jest znacząco niższa dla paliwa z dodatkiem, jako że nawet niewielka ilość Envirox™ powoduje znaczną obniżkę w zużyciu paliwa.

Koszt całkowity paliwa z dodatkiem Envirox™ na przestrzeni całego cyklu użytkowania jest znacznie niższy niż koszt dla paliwa bez dodatku. Koszty dodatkowe związane z katalizatorem paliwowym są bardziej niż skompensowane poprzez oszczędności w zużyciu paliwa.

Wyższość eko-skuteczności oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest utrzymywana przy wszystkich badanych wartościach zużycia paliwa.

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT