Co to jest Envirox?

Envirox™ to najnowszej generacji uszlachetniacz do oleju napędowego i biodiesla w postaci dyspersji nano-cząstek dwutlenku ceru (CeO2). Fakt zastosowania, skądinąd znanego w motoryzacji katalizatora jakim jest dwutlenek ceru, w postaci nano-cząstek dodawanych do paliwa stanowi o jego wyjątkowości i przewadze nad wszystkimi innymi produkowanymi do tej pory dodatkami do oleju napędowego mającymi na celu zmniejszenie zużycie paliwa. Obecnie jest to szczytowe osiągnięcie techniczne w dziedzinie dodatków paliwowych dzięki, któremu można oszczędzać paliwo, utrzymywać silniki w dobrej kondycji i jeździć ekologicznie.

Producentem Envirox™'u jest brytyjska firma Energenics Europe Ltd. specjalizująca się w produkcji dodatków paliwowych.

W Polsce dystrybutorem Envirox™'u jest firma P.H.U. DTDK Daniel Kołakowski www.dtdk.pl, www.envirox.pl.

Skład Chemiczny

Envirox™ to dyspersja o stężeniu 2% nano-cząstek dwutlenku ceru, o średniej wielkości drobin < 8 nanometrów. Bazą dyspersji są destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa).

Nano-drobiny tlenku ceru są 1250 razy mniejsze niż filtracja filtra paliwowego (10 mikronów).

W 1 ml oleju napędowego z dodatkiem Envirox™, przy proporcjach stosowania 1:4000 jest kilka bilionów nano-cząstek CeO2.

Dwutlenek ceru jest znany od dawna ze swoich właściwości katalizujących i używany jest w wielu innych zastosowaniach przemysłowych (metalurgia, przemysł szklarski, ceramika) włącznie z katalitycznymi układami paliwowymi w motoryzacji. Jest bardzo stabilnym, nietoksycznym, ceramicznym materiałem z temperaturą topnienia 2600oC oraz gęstością 7,13 g/cm3. Tlenki ziem rzadkich są ogólnie jednymi z najbardziej stabilnych termicznie znanych materiałów i jako takie mogą być używane w ekstremalnie wysokich temperaturach bez rozkładu tlenku.

Sposób działania i funkcja w komorze spalania

Envirox™ - Działanie katalityczne tlenku ceru. czytaj więcej...

Envirox™ zapewnia efektywność paliwa poprzez dwa odrębne mechanizmy.
 

 1. Dwutlenek ceru jest inicjatorem typu redoks pozwalającym utrzymać optymalną ilość tlenu w komorze spalania, co prowadzi do czystszego procesu spalania i zwiększenia mocy.
 2. Dodatkowo znacząco obniżona jest energia aktywacji utleniania nagarów, przy której nagar węglowy zostaje spalany, pozwalając na przywrócenie i utrzymanie charakterystyki roboczej silnika możliwie najbliżej parametrów fabrycznych.

Typowym niedomaganiem silnika wysokoprężnego jest nierówna dystrybucja tlenu i paliwa, co ogranicza osiągi silnika. W odróżnieniu od silników benzynowych, w silnikach diesla paliwo nie jest wstępnie mieszane z powietrzem, co skutkuje w powstawaniu punktów o wysokiej i niskiej koncentracji tlenu w komorze silnika. W miejscach o wysokiej koncentracji tlenu, proces spalania wytwarza NOx, w miejscach o niskim stężeniu, w wyniku spalania powstają niespalone węglowodory (sadza).

To nierówne rozłożenie dystrybucji tlenu ogranicza maksymalne osiągi robocze w każdym cyklu roboczym silnika.

Nano-cząstki CeO2 działają, jako nośnik tlenu poprzez uczestnictwo oraz redystrybucję tlenu w silniku podczas procesu spalania a jednocześnie powodują przyspieszanie procesu spalania.

W procesie spalania, każda drobina uwalnia oraz przekazuje swój powierzchniowy ładunek tlenu do procesu spalania silnika. Po przekazaniu, cząstka powoduje szybkie przepłukanie tlenem przekazując go w tempie ponad 100 milionów razy na cykl spalania w celu utrzymania stabilności strukturalnej. Proces ten zapewnia bardziej jednorodną dyspersję tlenu w całej objętości komory silnika. Czas trwania tego procesu wynosi mniej niż 2 milisekundy.

W rezultacie uzyskujemy wyższe stężenie oraz bardziej jednorodną dyspersję tlenu, co daje szybsze i bardziej efektywne oraz kompletne spalanie. Ostatecznie, działanie to zapewnia większą moc ruchu tłoka przy mniejszym zużyciu paliwa.

W procesie tym CeO2 odwraca proces akumulacji sadzy na ściankach cylindrów a jednocześnie zmniejsza NOX, CO, CO2 oraz niespalone węglowodory w trakcie normalnej pracy.

Silnik bez nagaru to silnik sprawny.

W silniku wysokoprężnym tworzy się znaczna ilość sadzy, która może przywierać do wewnętrznych powierzchni komór spalania jako osad wraz z mgłą olejową układu smarowania. Osady te z kolei pogarszają pracę silnika z uwagi na opory tarcia oraz utratę ciepła powierzchni wewnętrznych. Mimo iż głowica oraz ścianki komory pozostają względnie chłodne w odniesieniu do płomienia spalania, to temperatura mimo wszystko oscyluje w granicach pomiędzy 200 a 500oC. Jest to dokładnie przedział w którym znajduje się temperatura aktywacji węgla dla nano-cząstek tlenku ceru i dlatego osady węglowe ulegają stopniowemu utlenianiu i usuwaniu z silnika pozwalając na bardziej wydajną pracę oraz obniżenie zużycia paliwa.

Korzyści ze stosowania

 • zmniejszenie zużycia paliwa (5 ~ 12%),
 • wzrost mocy silnika,
 • utrzymanie komór spalania w czystości bez nagaru (wydłużenie żywotności wtryskiwaczy),
 • zmniejszenie emisji cząstek stałych (do 18%),
 • zmniejszenie emisji węglowodorów (do 13%),
 • zmniejszenie emisji CO (do 6%).

Gdzie stosuje się Envirox™?

Envirox™ jest produktem wszechstronnie przebadanym i sprawdzonym w praktyce. Od 2002 r. jest wprowadzany do sprzedaży na szeroką skalę w wielu krajach świata i dzięki niekwestionowanym efektom ekonomicznym cieszy się dużym zadowoleniem klientów.

Produkt znajduje znakomite zastosowanie w kolejnictwie, transporcie morskim, agregatach prądotwórczych i chłodniczych oraz w maszynach budowlanych, wszędzie tam gdzie pracują silniki Diesla.

Jakie silniki mogą pracować z Envirox™?

Próby eksploatacyjne dla różnych kategorii pojazdów oraz dla pojazdów zaprojektowanych dla spełnienia szeregu wymogów europejskich norm dot. emisji zanieczyszczeń dowiodły, że Envirox jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi urządzeniami dla obróbki spalin stosowanymi w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi.

DOC - Diesel Oxidation Catalysts
CRT - Continuously Regenerating Technology
DPF - Diesel Particulate Filter
SCR - Selective Catalytic Reduction

Filtr cząstek stałych a Envirox™?

Stosowanie paliwa z Envirox'em chroni filtry cząstek stałych przed przedwczesnym zabrudzeniem – rzadsze dopalanie sadzy to dłuższa żywotność filtra.

Ekologia

Analiza eko-skuteczności potwierdzona przez koncern BASF.

Sposób przeprowadzenia analizy otrzymał certyfikat oraz identyfikator TÜV.

Analiza eko - skuteczności dla dodatku do oleju napędowego Envirox™.

Eko-skuteczność oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest znacznie wyższa niż dla paliwa bez dodatku przy eksploatacji pojazdów ciężkich. Ogólna wielkość oddziaływania na środowisko jest znacząco niższa dla paliwa z dodatkiem, jako że nawet niewielka ilość Envirox™ powoduje znaczną obniżkę w zużyciu paliwa.

Koszt całkowity paliwa z dodatkiem Envirox™ na przestrzeni całego cyklu użytkowania jest znacznie niższy niż koszt dla paliwa bez dodatku. Koszty dodatkowe związane z katalizatorem paliwowym są bardziej niż skompensowane poprzez oszczędności w zużyciu paliwa.

Wyższość eko-skuteczności oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest utrzymywana przy wszystkich badanych wartościach zużycia paliwa.

Skuteczność Envirox'u

Największe oszczędności paliwa pomierzone na hamowni bądź na pracujących pod stałym obciążeniem silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami to 13 – 14%. Wynik taki można uzyskać, jeśli silnik jest pozbawiony nagaru (nowy silnik lub taki, który pracował wcześniej na Envirox'ie bądź został wcześniej oczyszczony z nagaru przy użyciu środków chemicznych). Jest to maksymalna oszczędność, jaką można uzyskać przy zastosowaniu Envirox'u.

Największe oszczędności paliwa (7 – 12%) uzyskuje się:

 • przy sprawnych wtryskiwaczach,
 • w silnikach bez nagaru w komorze spalania,
 • w pojazdach na dalekich trasach z małą ilością hamowania i przyśpieszania – ruch zbliżony do jednostajnego.

Najmniejsze oszczędności paliwa ( 5 - 7%) uzyskuje się:

 • przy niesprawnych wtryskiwaczach,
 •  w silnikach z dużą ilością nagaru w komorze spalania,
 •  w pojazdach pracujących w ruchu miejskim z dużą ilością hamowania i przyspieszania – ruch niejednostajny.

Silniki z dużym przebiegiem
W silnikach z dużymi przebiegami (z dużą ilością nagaru) wtryskiwacze rozpylają paliwo na tyle źle, że fakt wzbogacenia paliwa o Envirox może przynosić wyniki mniejsze od spodziewanych np. rzędu 3 - 4 % oszczędności. Zaobserwowane zwiększanie się oszczędności paliwa wraz z przejechanymi kilometrami wiąże się z procesem stopniowego czyszczenia komory spalania - wypalania nagaru z wtrysków i gładzi cylindrów. Czas wypalania nagaru można skrócić stosując podwójną dawkę Envirox'u tj. 1:2000.

Nowe silniki
W nowych silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami uzyskuje się natychmiastowe duże oszczędności paliwa i wzrost mocy silnika.

Inne dodatki paliwowe z CeO2

 • Dodatki paliwowe z dwutlenkiem ceru
 • Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Chorwacja, Słowenia, Rosja + Wspólnota Niepodległych Państw, Indie, Kanada (produkcji Energenics)
 • Włochy, Singapur, inne kraje Azji (produkcji Energenics)
 • USA (produkcji Cerion Energy)
 • Australia

Oraz inne oparte na zastosowaniu dwutlenku ceru:

Pliki do pobrania

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT