Skład chemiczny

  • Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa),
  • Dozwolone mikstury organiczne,
  • Nano-drobiny dwutlenku ceru (CeO2).

Dokładny skład zawiera Karta Charakterystyki.

Envirox ™ DPF Assist nie jest bardziej szkodliwy niż olej napędowy i powinien być traktowany z podobnym poziomem ostrożności.

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT